image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 44
​​​​​​​Chiều 12/12, Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Chiều 12/12, Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội nghị lần thứ 13 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Thép, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi huyện thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Trong điều kiện vừa chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đạt nhiều kết quả nổi bật; diện mạo của huyện có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân được ổn định và nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân tiếp tục được đổi mới, đạt nhiều kết quả. Việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Vai trò, trách nhiệm của đa số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng cao.

Kinh tế của huyện tiếp tục giữ đà tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất các ngành đạt 17,2%. Hoàn thành đạt và vượt mức 18/18 chỉ tiêu thành phố giao, 15/16 chỉ tiêu huyện đề ra (01 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành). Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ như giá trị công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, tổng vốn đầu tư xã hội, thu ngân sách nhà nước...; đặc biệt, chỉ tiêu thu thường xuyên đạt 129,4% dự toán, tăng 81,5%.

Chủ đề năm 2022 của thành phố và huyện được các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát và tập trung chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông cấm; Dự án Đường 359. Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Các điều kiện xây dựng thành phố Thủy Nguyên được chủ động chuẩn bị tích cực. Nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, đơn thư, khiếu nại về giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được chuyển biến tích cực, tạo được không khí phấn khởi, an toàn trong Nhân dân. Công tác an sinh xã hội được chăm lo. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân đảm bảo an toàn, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, được thành phố đánh giá cao. Cơ bản hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được nâng cao. Các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức đúng quy định. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được chú trọng; thực hiện chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ được đẩy mạnh.

 

Đồng chí Phạm Văn Thép, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố trực thuộc thành phố. Dự báo tình hình kinh tế đất nước nói chung, thành phố và huyện nói riêng bắt đầu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường bởi dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai và lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng. Đồng thời, huyện cũng tiếp tục phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về: Giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chuyển đổi huyện thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng...  đòi hỏi phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; khuyến khích sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế và nhân dân; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện nhanh và bền vững.

Năm 2023, Huyện ủy Thủy Nguyên xác định chủ đề năm là: “Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 17% so với năm 2022; thu ngân sách nhà nước 2.962,29 tỷ đồng, bằng 97,2% so với ước thực hiện năm 2022; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%.Hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 08 xã (Lại Xuân, Kỳ Sơn, Phù Ninh, An Sơn, Hợp Thành, Cao Nhân, Chính Mỹ, Minh Tân), triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã theo chỉ đạo của thành phố; Giải phóng mặt bằng 150ha với 2.700 hộ dân; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 3 - 4% trên tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện; 20% số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đề hoàn thành chỉ tiêu trên, Huyện ủy đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dântập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế huyện nhanh, bền vững; tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023; thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền./.

Theo Cổng TTĐT huyện Thủy Nguyên

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới