image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ứng dụng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lượt xem: 193
Ứng dụng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ứng dụng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo về việc ứng dụng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về việc không yêu cầu công dân xác nhận số chứng minh thư nhân dân (CMND) 09 số trong các giao dịch hành chính dân sự, văn bản nêu rõ: Khi công dân xuất trình thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận số CMND, CCCD do mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử của công dân.

Trường hợp trong mã Qrcode trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử không có thông tin về số CMND, số CCCD cũ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nơi công dân thực hiện giao dịch hành chính, dân sự hướng dẫn công dân đến Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp thẻ CCCD của công dân để yêu cầu cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD cũ cho công dân hoặc hướng dẫn công dân có thể đăng ký cấp Giấy xác nhận số CMND, số CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD khi công dân có thông tin số CMND, số CCCD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CS DLQG về DC).

Về việc khai thác thông tin trong CS DLQG về DC, sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử, ứng dụng VNeID trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để dần thay thế các loại giấy tờ của công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: Hiện nay, thành phố Hải phòng đã hoàn thành kết nối giữa Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng với CS DLQG về DC; đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện; Trưởng Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Thủy Nguyên yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện khai thác các chức năng kết nối với CS DLGQ về DC (chức năng: (1) chia sẻ thông tin công dân, (2) xác thực CCCD-CMND, (3) xác nhận chủ hộ) để khai thác thông tin nhân thân và thông tin về cư trú của công dân trong CS DLQG về DC. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải nộp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy tờ khác chứng minh thông tin về cư trú khi có thể kiểm tra thông tin công dân trong CS DLQG về DC.

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (hoạt động trên ứng dụng VNeID) đã có đầy đủ thông tin về cư trú của công dân, bao gồm cả thông tin về chủ hộ, số lượng và thông tin từng thành viên trong hộ. Đây cũng là một trong các phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP, do đó cần được sử dụng, khai thác để cắt giảm giấy tờ cho công dân khi giao dịch dân sự, thực hiện thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, sử dụng thiết bị đọc mã Qrcode trên thẻ CCCD (theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 46/QĐ-TTDT ngày 18/01/2022 ban hành hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã Qrcode), sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD (theo tiêu chuẩn ICAO) đã được kết nối trực tuyến với hệ thống CS DLQG về DC, để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân được hiển thị trên thiết bị trong hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin về cư trú của công dân trong CS DLQG về DC thì cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin cư trú, gồm: Thẻ CCCD, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân.

Theo Cổng TTĐT huyện Thủy Nguyên./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới