image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 107
Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải phòng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới