image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đối thoại, vận động các hộ dân thuộc các xã An Lư, Trung Hà, Thuỷ Triều bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng
Lượt xem: 97
Đối thoại, vận động các hộ dân thuộc các xã An Lư, Trung Hà, Thuỷ Triều bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Đối thoại, vận động các hộ dân thuộc các xã An Lư, Trung Hà, Thuỷ Triều bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng

Sáng 16/02, Ban cưỡng chế thu hồi đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đối thoại, vận động, thuyết phục đối với các hộ dân thuộc xã An Lư, Trung Hà, Thuỷ Triều chấp hành việc bàn giao đất thuộc chỉ giới thu hồi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc đối thoại.  
Đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc đối thoại

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng được quyết định đầu tư xây dựng từ năm 2007. Theo văn bản kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đối với Dự án này được thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tương tự như các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, Khu chế xuất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và đã được Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành thông báo thu hồi đất để triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện Thuỷ Nguyên đã thành lập Tổ công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các bước theo đúng quy trình thủ tục, đồng thời ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Đến nay đa số các hộ dân thuộc chỉ giới thu hồi đất đã đồng thuận chấp hành, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân thuộc 3 xã An Lư, Trung Hà, Thuỷ Triều sau nhiều lần Ủy ban nhân dân huyện thông báo chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, đã có một số hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, một số hộ chưa nhận được bồi thường do vướng mắc với các hộ đổi thửa canh tác…Đại diện các hộ dân phát biểu ý kiến

Tại cuộc đối thoại, các hộ đều phát biểu đồng thuận với chủ trương thực hiện Dự án và đưa ra một số ý kiến kiến nghị như: phải bồi thường công trình vật liệu kiến trúc với tỷ lệ bằng 100% đơn giá; bồi thường đất nông nghiệp phải theo đơn 200 triệu đồng/sào ruộng; bồi thường hỗ trợ tiền thất thu do không sản xuất trên đất nông nghiệp từ năm 2008 đến nay; giải quyết việc trả tiền bồi thường cho các hộ đã dồn điền, đổi thửa với các hộ khác; giao đất tái định cư cho các con (mặc dù toàn bộ diện tích đất của các hộ thuộc diện thu hồi để thực hiện Dự án là đất nông nghiệp không phải là đất ở)... Sau khi nghe các ý kiến của các hộ dân, lãnh đạo Ủy ban nhân các xã có các hộ thuộc diện thu hồi và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện đã trực tiếp giải thích, trả lời cụ thể, thỏa đáng kiến nghị của các hộ dân trên cơ sở đối chiếu với các quy định của pháp luật được áp dụng khi triển khai thu hồi đất thực hiện Dự án, đồng thời vận động thuyết phục các hộ sớm bàn giao mặt bằng, hạn chế việc áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Kết luận cuộc đối thoại, trên tinh thần công khai và dân chủ, đồng chí Nguyễn Văn Viển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và cảm ơn sự đồng thuận về chủ trương thực hiện Dự án của các hộ dân tại buổi đối thoại. Đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã ngay sau hội nghị tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân có kiến nghị để rà soát, tổng hợp các ý kiến chính đáng của từng hộ, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức bắt thăm giao đất tái định cư đối với các hộ đủ điều kiện và bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án. Yêu cầu các hộ dân phối hợp, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tự giác bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 02/2023. Nếu các hộ trên vẫn chây ỳ, không chấp hành việc bàn giao đất, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định./.

Theo Cổng TTĐT huyện Thủy Nguyên./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới