image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Triển khai phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu năm 2023
Lượt xem: 156
Triển khai phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu năm 2023

Triển khai phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu năm 2023

UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu năm 2023.

Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở do Cục Thông tin cơ sở xây dựng để hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý, thu thập, báo cáo, thống kê số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; số liệu bản tin (giấy), tài liệu không kinh doanh, trang thông tin điện tử cấp xã trên toàn quốc.

Triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện giao và yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện báo cáo số liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2023 trên hệ thống phần mềm tại địa chỉ https://qlttcs.mic.gov.vn.

Báo cáo số liệu 3 tháng, 6 tháng đầu năm, cả năm 2023, cụ thể:

- Số liệu 03 tháng đầu năm 2023 (chốt số liệu tính đến ngày 31/3/2023), gửi trước ngày 05/4/2023.

- Số liệu 06 tháng đầu năm 2023 (chốt số liệu tính đến ngày 30/5/2023), gửi trước ngày 05/6/2023.

- Số liệu cả năm 2023 (chốt số liệu tính đến ngày 30/11/2023), gửi trước ngày 05/12/2023.

Theo Cổng TTĐT huyện Thủy Nguyên./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới