image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thủ tục hành chính thuộc ngành Thanh tra
Lượt xem: 67
Thủ tục hành chính thuộc ngành Thanh tra

 

 

Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

 

 

 

Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng


 

Quyết định số 1458/QĐ-CT ngày 27/6/2018 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Quyết định số 3315/QĐ-CT ngày 30/12/2019 của UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới