image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Lượt xem: 110
Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thẩm quyền cấp xã giải quyết (08TTHC)

D.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP Xà(08 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ, nhận trả kết quả trực tiếp

Dich vụ công mức độ 3, 4

Dịch vụ bưu chính công ích

I

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT (01 TTHC)

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

05 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

II

LĨNH VỰC THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (06 TTHC)

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

20 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

2


Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

20 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

07 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

4

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

07 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

5

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

15 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

6

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

15 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

III

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (01 TTHC)

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

03 ngày làm việc

UBND cấp xã

Không

 

x

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới