image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND huyện họp đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới
Lượt xem: 234
UBND huyện họp đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

UBND huyện họp đánh giá kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Chiều 19/4, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên họp triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, huyện Thủy Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là lực lượng Công an triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để tổ chức thực hiện. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử (qua ứng dụng VNeID) được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện còn nhiều vướng mắc, chưa đạt chỉ tiêu. Theo báo cáo của Công an huyện, tính đến 15/4/2023, huyện Thủy Nguyên xếp thứ 121 trên tổng số 705 huyện, thành phố thuộc tỉnh toàn quốc, xếp thứ 2 trên địa bàn thành phố về tỷ lệ hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp. Về tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, đến nay còn nhiều chỉ tiêu chưa về đích; còn trường hợp nhân khẩu thiếu, trùng thông tin; sai lệch thông tin giữa dữ liệu dân cư và thông tin trên căn cước công dân. Tỷ lệ cấp định danh điện tử mới đạt 9,5%.

Theo ngành Bảo hiểm xã hội, việc đẩy mạnh ứng dụng VssID kết hợp với đồng bộ dữ liệu thông tin người tham gia BHXH, BHYT với dữ liệu dân cư quốc gia sẽ từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân, giúp người dân có thể sử dụng VssID hoặc căn cước công dân gắn chíp để đi khám chữa bệnh mà không cần thẻ BHYT. Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội huyện quản lý 308.000 người đang tham gia BHYT trong đó còn 50.099 trường hợp chưa được tích hợp vào hệ thống dữ liệu dân cư.

Qua nghe ý kiến của các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Yêu cầu các xã, thị trấn hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước căn cước công dân gắn chíp. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống" phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác. Thực hiện rà soát các trường hợp chưa xác minh khai tử trên địa bàn quản lý. Đối với các số liệu giảm trừ trong cấp yêu cầu thực hiện rà soát lại, trường hợp chưa đúng cần điều chỉnh thu thập các tài liệu.

Về việc cấp tài khoản định danh điện tử, yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện phát động một tuần cao điểm cài ứng dụng VNeID. Mỗi xã, thị trấn chia các tổ công tác tại thôn, tổ dân phố, nòng cốt là đội ngũ cán bộ, công chức, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa Đề án 06 vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai Đề án 06 tại địa phương. Bộ phận Một cửa huyện, các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới