image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội Cựu Chiến binh xã An Lư tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022
Lượt xem: 112
Năm 2022, trong điều kiện địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường 359; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng, phát triển; đời sống nhân dân, đối tượng chính sách được quan tâm, chăm lo, cải thiện. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền

Hội Cựu Chiến binh xã An Lư tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022

"Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Hội Cựu Chiến binh xã An Lư năm 2022"

 

"Đồng chí Bùi Quang Trung - Chủ tịch Hội CCB xã nhận hoa chúc mừng của Hiệp hội vận tải Đoàn kết An Lư"

Năm 2022, trong điều kiện địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường 359; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục tăng trưởng, phát triển; đời sống nhân dân, đối tượng chính sách được quan tâm, chăm lo, cải thiện. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh đồng thuận, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Huyện hội, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể địa phương. Hội CCB xã An Lư đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, phương hướng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả đáng kể

"Đồng chí Bùi Quang Trung - Chủ tịch Hội CCB xã An Lư báo cáo tại Hội nghị"

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh huyện, Đảng ủy xã về việc chấp hành các văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới; duy trì  mô hình 1+5 (01 Hội viên CCB phụ trách theo dõi 05 hộ gia đình xung quanh); tiếp tục tuyên truyền và thực hiện thông điệp 5k của Bộ y tế. 100% cán bộ hội viên tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Kết quả tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội có liên quan đến CCB, Hội CCB.

Hội có 04 đồng chí hội viên làm giám đốc công ty, doanh nghiệp, hoạt động và kinh doanh có hiệu quả, đã giải quyết việc làm cho con em CCB, Cựu quân nhân từ 70-80 lao động, với mức lương từ 9 đến 10 triệu đồng/tháng. Một số hội viên đắp ao thả cá, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển kinh tế gia đình. Hội CCB phối hợp với UBND chỉ đạo tổ chợ đảm bảo an toàn người và tài sản của các hộ kinh doanh, có 13 đồng chí hội viên và con hội viên đảm nhiệm, mức lương từ 3,5 đến 3,8 triệu đ/tháng.

Quỹ Hội: BCH quản lý 20 triệu, quỹ các chi hội 360 triệu, tổng 380 triệu, bình quân đạt 1.200.000đ/1đồng chí. Hỗ trợ cho hội viên khó khăn vay với số tiền 260triệu/23 hội viên để phát triển kinh tế nâng cao đời sống. Tổng số quỹ xóa nghèo (do thành hội phát động) = 23.320.000đồng.

Hội CCB nhận quản lý 03 tổ vay vốn (t Sim, Bấc, Hồ), số dư nợ đến tháng 12/2022 = 3.445.850.000đ cho 162 hộ vay (trong đó có 03 hộ gia đình hội viên CCB).09 hộ gia đình CCB vay với số tiền 257 triệu đồng. Không có hộ nợ quá hạn

Tổng số có 307/315 = 97,4% hội viên được cấp thẻ BHYT.

Kết quả nâng cao kiến thức, hiểu biết đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thường xuyên quán triệt, học tập các chủ trương, đường lối, Nghị quyết trung ương IV (khóa XIII) tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, “tiêu cực”.

Ban chấp hành quán triệt phổ biến đến chi hội và hội viên thực hiện chủ đề năm của huyện “Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu” vận động 256 hộ gia đình và 03 tổ chức bàn giao mặt bằng dự án mở rộng tỉnh lộ 359 (trong đó có 40 gia đình hội viên đã nhận tiền nhận tiền và bàn giao mặt bằng)

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027; quy chế làm việc của Ban chấp hành, Quy chế làm việc của Ban kiểm tra và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền thành công Đại hội Cựu chiến binh thành phố; tham gia lớp tập huấn cán bộ do huyện hội, thành hội tổ chức.

Công tác tuyên truyền - kết phối hợp

Tuyên truyền, vận động 24 thanh niên và trích quỹ hội 800.000đ tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022; vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023; tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân cam kết thực hiện tốt Nghị định 36/CP, Quyết định 95/TTg không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo và thả đèn trời, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế.

Phối kết hợp Ban công an xã đảm bảo hành lang giao thông đường 359 và khu vực cổng chợ, thực hiện đề án số 06, rà soát, xác minh tổ chức cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử; tham gia tổ hòa giải, tổ tự quản phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ANCT-TTATXH của địa phương; bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã vận động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” trích quỹ hội 3.302.000đ mua máy tính bảng tặng 01 cháu học sinh nghèo, tặng quà các cháu trường Mầm non 02 triệu đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và 03 triệu đồng Tết trung thu.

Vận động tặng 10 xuất quà số tiền (1 triệu/xuất) cho hội viên là thương binh, hộ nghèo, các cháu nhiễm chất độc hoá học và trích quỹ hội 5 triệu đồng tặng 10 hội viên là thương binh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7).

Kết quả xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Thường xuyên quan tâm, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, các thế lực thù địch, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” tuyên truyền thành công Đại hội CCB xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB xã khoá VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công, Bầu Ban chấp hành 15 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội CCB huyện lần thứ VII gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết; Bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra.

 

Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 05/9/2022 giải thể, sáp nhập, thành lập chi bộ thôn; Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 12/9/2022 về công tác bố trí nhân sự các thôn; Ban hành Quyết định giải thể 10 chi hội và cho thôi giữ chức 10 đồng chí chi hội trưởng, 10 đồng chí chi hội phó; Quyết định thành lập 05 Chi hội và bổ nhiệm 05 đồng chí Chi hội trưởng, 05 Chi hội phó.

Triển khai chương trình hoạt động, ký giao ước thi đua 13/13 chi hội, thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, phát phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng gia đình văn hóa.

Kết nạp 03 hội viên, nâng tổng số hội viên 315 đồng chí

Tổng số hội viên Cựu quân nhân là 152/199 đồng chí đạt 76,4%.

Có 04 Ban liên lạc truyền thống, số hội viên tham gia 35 đồng chí.

Tổ chức thăm hỏi ốm đau là 38 hội viên số tiền 7.600.000đ. Truy điệu 08 hội viên từ trần, trọn nghĩa vẹn tình đồng đội; trích quỹ nghèo hỗ trợ 01 gia đình hội viên CCB nghèo 10kg/tháng và 50.000 tiền điện sinh hoạt.

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần, tặng quà mừng thọ cho 16 đ/c số tiền 3.780.000 đồng; vận động 25 xuất quà = 7,5 triệu đồng, tặng quà cho cháu nhiễm chất độc da cam, tàn tật các hội viên ốm đau dài ngày, hoàn cảnh khó khăn.

Tổ trông giữ xe luôn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn tài sản, nhập quỹ hội 8.500.000 đồng; quản lý tốt hoạt động trông giữ xe khu vực sânpatanh đảm bảo an toàn tài sản; duy trì tuyến đường hoa tự quản luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Kết quả bình xét năm 2022

Bình xét của Ban chấp hành CCB xã: Tổng số 08/08 Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 02/08 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội viên gương mẫu 310/315 đạt 98,4%; gia đình Hội viên văn hóa 307/312 đạt 98,3%.

Bình xét của Cụm thi đua số 4 Hội CCB: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Hội Cựu chiến binh thành phố tặng Bằng khen.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Năm 2023 Hội CCB tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII. Hội Cựu chiến binh xã đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ đề ra./.

"Đồng chí Trần Văn Hồng - Phó Chủ tịch Hội CCB xã"

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới